-10%

Đặc sản Hà Giang

Ba kích rừng

500,000 Đ 450,000 Đ
-10%

Đặc sản Hà Giang

Mật ong bạc hà Hà Giang

500,000 Đ 450,000 Đ
-10%

Đặc sản Hà Giang

Rượu ngô

500,000 Đ 450,000 Đ
-10%

Đặc sản Hà Giang

Thịt trâu gác bếp

500,000 Đ 450,000 Đ
-10%

Đặc sản Hà Giang

Tinh bột nghệ

500,000 Đ 450,000 Đ